+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2021

Охорона праці за спеціальністю (202 Захист і карантин рослин)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Березовський А.П.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної  діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної підготовки в захисті і карантині рослин.

Загальні компетентності магістра з захисту і карантину рослин:

- Реалізовувати ідеї інноваційної діяльності.

-  Застосовувати науково-обґрунтовані навички та науковий досвід для особистого високопрофесійного розвитку і самовдосконалення.

- Здатність до самоорганізації та розвитку наукового потенціалу.

- Використання теоретичних знань і практичного досвіду для кар'єрного зростання і здійснення управлінської та педагогічної діяльності.

- Здійснення безпечної науково-виробничої діяльності.

Фахові компетентності магістра з захисту і карантину рослин:

- Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі захисту і карантину рослин.

- Вміння користуватись нормативно-правовою базою й організовувати роботи згідно галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Програмні результати навчання:

- Мати ґрунтовні знання предметної області та застосовувати причинно-наслідкові зв'язки розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації.

- Досягати ефективних результатів за обмежений проміжок часу.

- Організовувати заходи щодо дотримання безпечних умов праці.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Аналіз травматизму в сільському господарстві. Безпека праці при роботі з пестицидами і мінеральними добривами. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини.

Останні новини

Всі новини