+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 12 лютого 2020

Методична робота

Навчально-матеріальна база кафедри повністю відповідає вимогам фахової підготовки сучасного спеціаліста. У процесі викладання дисциплін викладачі кафедри використовують сучасні форми та методи навчання.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками.

За останні роки підготовлено та видано такі підручники і навчальні посібники, у т.ч. з грифом Міністерства освіти і науки України:

  1. Кепко О.І., Чумак Н.М. Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів: Навч. посібн. – Умань: «Візаві», 2010. – 196 с.
  2. Дешко В. І. Гідрогазодинаміка : навч. посіб. / В. І. Дешко, В. О. Виноградов-Салтиков, В. Г. Федоров; за ред. В. Г. Федорова. – К. : НТУУ «КШ», 2014.-416 с. – 50 пр.
  3. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с..

Останні новини

Всі новини