+38 (04744) 3-87-81
Меню

Абітурієнту

На офіційному сайті Уманського національно університеті садівництва наведений перелік напрямів підготовки та спеціальностей і правила прийому.

На кафедрі викладаються загальноінженерні дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальностей: «Технології зберігання і переробки зерна», «Технології харчових продуктів», «Агроінженерія».

Технології зберігання і переробки зерна

Сайт випускної кафедри: Кафедра технології зберігання і переробки зерна.

Випускники спеціальності «Технології зберігання і переробки зерна» успішно працюють технологами, начальниками цехів, зав. лабораторіями, головними інженерами, директорами елеваторів, борошномельних, круп'яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв, а також на підприємствах суміжних галузей, у відповідних науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах країни.

Технології харчових продуктів

Сайт випускної кафедри: Кафедра технології харчових продуктів.

Випускники спеціальності „Технології харчових продуктів” обіймають керівні посади на плодоконсервних, виноробних, пивоварних, спиртових, м’ясомолочних, лікеро-горілчаних, холодильниках. Вони можуть обіймати посади генерального директора підприємства, головного інженера, головного технолога, завідувача виробництвом, завідувача лабораторією, начальника цеху, начальника зміни, майстра, інженера-хіміка, мікробіолога, викладача вищих навчальних закладів, наукового співробітника проектних та науково-дослідних установ.

Агроінженерія

Сайт випускної кафедри: Кафедра агроінженерії.

Після закінчення навчання фахівці напряму „Агроінженерія” обіймають інженерні посади: головного інженера в агропромисловому виробництві; інженера з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації машинно-тракторного парку; інженера з охорони праці; завідувача ремонтною майстернею; завідувача пунктом технічного обслуговування; завідувача обмінним пунктом ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу; інженера-механік з механізації виробничих процесів у тваринництві тощо.

Детальніша інформація про інші спеціальності в університеті наведена за наступним посиланням...

Останні новини

Всі новини