+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 29 грудня 2015

Історія розвитку кафедри

Кафедра прикладної інженерії створена згідно з наказом ректора № 293 від 04.07.2001 р. для забезпечення підготовки спеціалістів зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста, але створення матеріально-технічної та методичної бази кафедри почалося набагато раніше.

Ще з 1970 року в Уманському сільськогосподарському інституті починає проводитись підготовка спеціалістів за спеціалізацією «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів» у рамках спеціальності 7.130103 - «Плодоовочівництво і виноградарство».

Зміни, що відбувалися при реформуванні агропромислового комплексу, потребували від фахівця не тільки знань нових прогресивних організаційно-структурних форм господарювання, але й впровадження нових високопродуктивних технологій переробки і зберігання високоякісної конкурентоспроможної продукції з плодів та овочів. Це обумовило необхідність відкриття в Уманській сільськогосподарській академії підготовки фахівців з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів. Для цього на базі кафедри тракторів і автомобілів розпочалася робота в плані відкриття нової інженерної спеціальності: проведено аналіз кадрового інженерно-технічного забезпечення в регіоні, підготовлено і передано до Міністерства АПК України обґрунтування для відкриття спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», у відповідності з державними стандартами розроблено освітньо-професійну програму підготовки фахівців з вищевказаної спеціальності, яка включала норми обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра, відкрито аспірантуру.

У цьому ж році розроблено проект реконструкції навчальних корпусів і майстерень для розширення аудиторного фонду, і у надзвичайно короткий термін він реалізується. У серпні 2000 року був перепланований і добудований корпус колишньої студентської дискотеки «У Діогена». У корпусі майбутньої кафедри прикладної інженерії розмістилися з повним оснащенням лабораторії для нових технічних дисциплін «Електротехніка», «Автоматизація виробничих процесів», «Теплотехніка», «Матеріалознавство», «Інженерна графіка», відремонтовані і повністю підготовлені для роботи лекційна аудиторія, викладацька, лаборантська загальною площею 208,5 м2.

У 2001 році після відкриття на факультеті плодоовочівництва і виноградарства спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» на базі кафедр технології зберігання та переробки плодів і овочів, тракторів і автомобілів та сільськогосподарських машин було створено кафедру прикладної інженерії.

Очолив новостворену кафедру кандидат технічних наук, доцент Гончаренко Павло Васильович.

У відповідності з навчальним планом на кафедрі прикладної інженерії викладалися такі дисципліни: інженерна графіка, електротехніка, матеріалознавство, теплотехніка, прикладна механіка, автоматизація виробничих процесів, процеси і апарати харчових виробництв, технологічне обладнання консервних заводів, споруди, обладнання сховищ плодів та овочів, механізація зберігання і переробки продукції рослинництва, безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона праці в підприємствах галузі.

У 2003 році відбулась структурна реорганізація кафедри. З метою акредитації та підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» рішенням Вченої ради академії (протокол № 3 від 13.02.2003 р.) на базі кафедр прикладної інженерії, технології зберігання, консервування та переробки продукції рослинництва і кафедри тракторів і автомобілів було створено кафедру «Енергетичні засоби, технологічні процеси та обладнання» (наказ № 83 від 24.02.2003 р.).

Підсилений висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами, склад кафедри забезпечував можливість викладання нових дисциплін: експлуатація технологічного обладнання, проектування підприємств з основами САПР, основи промислового будівництва та санітарної техніки, інженерне забезпечення технологічних процесів, охорона праці в галузі, енергетичні засоби с.-г. виробництва, технологія консервування, теоретичні основи харчових виробництв, виноробство, технологія сушіння, технологічний контроль консервного виробництва, актуальні проблеми галузі, пакування харчових продуктів.

Перед колективом кафедри та її завідувачем стояли як традиційні проблеми (розробка робочих навчальних програм, методичних вказівок, лекцій тощо), так і зовсім далекі від специфіки навчального закладу – будівництво. Аудиторних приміщень катастрофічно не вистачало. Кафедрі були віддані приміщення, що розташовувались на першому поверсі студентського гуртожитку. Колектив кафедри самостійно розробив проект реконструкції приміщень, самі викладачі керували будівництвом та ремонтними роботами.

Напружено працювали всі – і студенти, і співробітники кафедри, завдяки чому наприкінці 2003 року була успішно акредитована нова спеціальність "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".

З 2004 по 2006 рік кафедру енергетичних засобів, технологічних процесів та обладнання очолював д.т.н., професор Литовченко Олександр Михайлович (наказ № 434 від 14.10.2004 р.).

У лютому 2006 року при створенні факультету харчових технологій та інженерії було поновлено назву кафедри - «Прикладна інженерія». Її завідувачем було призначено к.т.н., доцента Кепка Олега Ігоровича (наказ № 307 від 30.06.2006 р.).

З 01 вересня 2011 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри прикладної інженерії призначено к.т.н., доцента Вольвака Сергія Федоровича (наказ № 214к від 01.09.2011 р.).

У 2012 році відбулися зміни в організаційній структурі університету.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про вищу освіту», п.25 «Положення про державний вищий навчальний заклад», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96р. № 1074, та рішення вченої ради університету від 30 серпня 2012 р. (протокол № 1) на базі кафедр процесів, машин та обладнання АПВ, прикладної інженерії, тракторів, автомобілів та ремонту машин створили дві кафедри. Назву кафедри було змінено. Кафедра отримала назву прикладної інженерії та охорони праці. Виконуючим обов'язки завідувача призначено кандидата с.г.н., доцента Березовського Андрія Павловича.

Останні новини

Всі новини