+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 26 лютого 2020

Науковий гурток

На кафедрі прикладної інженерії та охорони праці діє студентський науковий гурток «Новатор»

 Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, якісна підготовка фахівців,  вдосконалення навиків та створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, формування навичок та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка кафедри прикладної інженерії та охорони праці здійснює завідувач кафедри А.П.Березовський. 

Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник викладач Л.І.Головкіна. 

Крім того, активно долучаються до роботи гуртка та проведення заходів зі студентами на кафедрі професор В.Г.Федоров, доценти О.І.Кепко, Е.В.Прокопенко, О.М.Трус, А.В.Войтік, та викладач С.В.Журило.

Організаційна робота студентського наукового гуртка здійснюється старостою. Вона спільно із науковим керівником гуртка складає план і звіт про роботу студентського наукового гуртка, забезпечує систематичне проведення організаційної роботи, сприяє своєчасному виконанню плану наукових робіт членами студентського наукового гуртка, систематично інформує про його роботу та забезпечує зв’язок студентського наукового гуртка із студентським науковим товариством університету.

Останні новини

Всі новини