+38 (04744) 3-87-81
Меню

Про кафедру

На кафедрі викладаються 25 загальноінженерних дисциплін для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» зі спеціальностей: «Технології зберігання і переробки зерна», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» та блок дисциплін з охорони праці для всіх спеціальностей університету.

У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками. Видані підручники і навчальні посібники: «Гідрогазодинаміка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів» та ін.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, в якому студенти займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студенти використовують при підготовці доповідей на студентських наукових конференціях, наукових тез і статей, виконанні курсових і дипломних проектів.

Останні новини

Всі новини