+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 11 лютого 2021

Електротехніка і електроніка (122-Комп'ютерні науки)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОНІКА

 

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.т.н., доцент Кепко О.І.

 

Мета курсу: Отримання студентом знань з основних законів електрики та  магнетизму, засвоєння методів та способів розрахунку електричних кіл та аналізу електричних та електронних схем.

Завдання: Навчитись розраховувати електричних кола постійного та змінного струму. Аналізувати та складати електричні та електронні схеми. Добирати електродвигуни.

Інтегральна компетентність – здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі агроінженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Завдання (Програмні компетентності):

Загальні

-          Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2);

-          Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК3);

-          Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК12).

Фахові

-          Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів (CК7).

Програмні результати навчання:

-          Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення (ПР13).

 

Короткий зміст курсу:

Теоретичні основи електротехніки, електричні та магнітні явища, постійний струм, кола постійного струму, електричні однофазні кола змінного струму,  електричні виміри, електричні виміри, використання електричної, електричні машини та основи електроприводу, електричні машини постійного струму, електричні машини змінного струму, електроосвітлення та опромінення, електроосвітлення та опромінення, електротехнології, електронагрів, електроніка.

Останні новини

Всеукраїнська студентськанаукова  конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва  на кафедрі прикладної інженерії та охорони праціЧитати повністю

Всеукраїнська студентськанаукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва на кафедрі прикладної інженерії та охорони праці

Читати повністю

Всі новини