+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 17 квітня 2020

Охорона праці за спеціальністю (201 Агрономія)

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Березовський А.П.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – Здатність розв’язувати комплексні проблеми агрономії, в тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійну підготовку.

Загальні компетентності магістра з агрономії:

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

- Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності магістра з агрономії:

- Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі агропромислового виробництва та агрономії.

- Вміння користуватись нормативно-правовою базою й організовувати роботи згідно галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Програмні результати навчання:

- Здійснювати організацію досліджень згідно вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Аналіз травматизму в сільському господарстві. Безпека праці при роботі з пестицидами і мінеральними добривами. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини.

 

Останні новини

Всі новини