+38 (04744) 3-87-81
Меню

Трус Олександр Миколайович

Трус Олександр Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-44-69
Email: piop@udau.edu.ua

 

Прізвище, ім'я по батькові НПП

Трус Олександр Миколайович

Посада

Доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

Освіта

Уманський державний аграрний університет

Спеціальність «Агрономія», кваліфікація вчений агроном,

диплом ЕР № 27389613 від 15 червня 2005 року

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 010069 від 26 жовтня 2012 р.

Спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Аспірантура:

2007–2009 рр., Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України  за тривалого застосування добрив

Вчене звання

Доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

Атестат АД № 001733 від 18 грудня 2018 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/ 000068-18, від 16 лютого 2018 р.

Нагороди, звання

-

-

Стаж роботи

Загальний – 21 років

Науково-педагогічний – 11 років

Дисципліни, що викладає

«Безпека життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності та охорона праці» «Охорона праці в галузі (202 Захист і карантин рослин), Охорона праці в галузі (193 Геодезія та землеустрій), «Інженерна екологія» «Техноеколоя»

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія

Самоаналіз