+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Перелік друкованих праць

Список друкованих праць старшого к.с.-г.н. Прокопенка Едуарда Васильовича

2006 р. 

1. Прокопенко Е.В. Льон олійний в Правобережному Лісостепу України і його удобрення / Е.В. Прокопенко // Тези наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2006. – С. 32 – 33.

 2. Прокопенко Е.В. Реакція льону олійного на родючість ґрунту та удобрення в Правобережному Лісостепу України / Е.В. Прокопенко // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до VІІ з’їзду УТГА (липень 2006 р., м. Київ). – Харків, 2006. – Книга 3. – С. 107 – 108.

2007 р.

3. Господаренко Г.М. Вплив добрив на продуктивність льону олійного на чорноземі опідзоленому / Г.М. Господаренко, Е.В. Прокопенко // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 204–207.

4. Прокопенко Е.В. Вплив рівня мінерального живлення на продуктивність льону олійного / Е.В. Прокопенко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2007. – С. 84 – 85.

2008 р.

5. Господаренко Г.М. Продуктивність льону олійного при застосуванні добрив на чорноземі опідзоленому / Г.М. Господаренко, Е.В. Прокопенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – №3 (46). – С. 68–73. 

2009 р.

6. Прокопенко Е.В. Особливості засвоєння основних елементів льоном олійним / Е.В. Прокопенко // Тези наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2009. – С. 54 – 55.

7. Прокопенко Е.В. Реакція льону олійного на рівень родючості грунтів створену тривалим застосуванням добрив / Е.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету / Редколегія: Середа Л.П. (головний редактор) та ін. – Вінниця. – 2009. – Випуск 37. – Т.І. – С. 130 – 136.

2010 р.

8. Прокопенко Е.В. Вміст олії в насінні льону олійного залежно від удобрення / Е.В. Прокопенко // Тези наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2010. – С.

2012 р.

9. Прокопенко Е.В. Виробничий травматизм на Черкащині / Е.В. Прокопенко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2012. – С. 171-172.

2013 р.

10. Березовський А.П. Виробничий травматизм та стан умов праці в Черкаській області / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2013. – С. 165-166.

2014 р. 

11. Березовський А.П. Аналіз виробничого травматизму та заходи його запобігання в Черкаській області / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2014. – С. 241-243.

2015 р.

12. Березовський А.П. Організація адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2015. – С. 253-255.

13. Березовський А.П. Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко, О.М. Трус // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – С. 73 – 79.

 14. Прокопенко Е.В. Моделювання виробничих небезпек та зменшення їх шкідливого впливу при проведенні механізованих робіт / Е.В. Прокопенко, І.О. Лісовий, Т.С. Лісова // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2015. – Вип. 90. – С. 21–29.

 15. Господаренко Г.М. Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, О.Ю. Стасінєвич, Е.В. Прокопенко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань. №1. – 2015. – С. 3-8.

 16. Березовський А.П. Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко, О.М. Трус // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – С. 73 – 79.)

2016 р.

17. Березовський А.П. Організація охорони праці в сучасному агропромисловому виробництві / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко, О.М. Трус // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 10 травня 2016 р.). − Умань, 2016. − С. 178 – 180.)

2017 р.

18. Поживний режим ґрунту за локального внесення добрив / Е.В. Прокопенко, // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив»  (Умань, 29 березня 2017р.). − Умань, 2017. − С. 76 – 78.)

 19. Березовський А.П. Порівняльний аналіз нещасних випадків та професійних захворювань на підприємствах України / А.П. Березовський, Е.В. Прокопенко, О.М. Трус // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 10-11 травня 2017 р.). − Умань, 2017. − С. 240 – 242.)

 20. Прокопенко Е. В. Динаміка вмісту основних елементів живлення в льонові олійному// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (Умань, 15 листопада 2017 р.). Умань, 2017. С. 94–97.

21. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Аналіз стану виробничого травматизму за галузями нагляду та регіонами України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (Умань, 15 листопада 2017 р.). Умань, 2017. С. 348–349.

2018 р.

22. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Вплив тривалого (45 років) удобрення в польовій сівозміні на врожайність сільськогосподарських культур // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації», (Умань, 30 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 87–88.)

23. Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Проблеми та перспективи охорони праці в Україні// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 15–16 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 179–180.

24. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Аналіз стану виробничого травматизму в Україні за 2017 рік // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (Умань, 15–16 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 177–178.

 25. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на біологічну активність ґрунту // Advances of science: Proceedings of articles the ІV international scientific conference «Perspectives of science and education», (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018). Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018. P. 1224–1234.

 26. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Сучасний стан виробничого травматизму за галузями нагляду України // WayScience: матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», (Дніпро, 1–2 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 50–54.

 27. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах України // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука: проблеми і перспективи», (Київ, 6–7 жовтня 2018 р.). Ч.1. Київ, 2018. С. 17–19.

2019 р.

28. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. №. 1 (24). С. 241–249.

29. Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Безпека праці на транспортних роботах в сільському господарстві // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.» (Умань, 14–15 травня 2019 р.). Умань, 2019. С. 319–321.

30. Прокопенко Е. В. М. Зміна параметрів показників родючості ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.» (Умань, 14–15 травня 2019 р.). Умань, 2019. С. 75–77.

31. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на біологічну активність ґрунту. Advances of science: Proceedings of articles the IV international scientific conference «Perspectives of science and education» (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018). Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018. P. 1224–1234.

32.  Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз виробничого травматизму за регіонами України. Papers of the 7th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». (Germany, Stuttgart, 31 May 2019). Stuttgart, Germany, 2019. P. 184–189.)

33. Трус О. М., Прокопенко Е. В. Гумус як фактор родючості ґрунту. XIII International Scientific Conference «Science and Society». (Canada, Hamilton, 19 July 2019). Canada, Hamilton, 2019.)

34. Poltoretskyi, S., Prykhodko, V., Poltoretska, N., Prokopenko, E., Demydas, H. (2019). Agro-ekologikal and biological aspects of the components selection for mixed sowing of forage crops. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 31-36

35. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан професійної захворюваності на підприємствах України. Abstracts of the 4th International Scientific and Practical Conference «Topical issues of the development of modern science». (BulgariaSofia11–13 December 2019). BulgariaSofia, 2019. P. 738–741.

36. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Виробничий травматизм на підприємствах України. Abstracts of the 4th International Scientific and Practical Conference «Perspectives of world science and education». (JapanOsaka25–27 December 2019). JapanOsaka, 2019. P. 294–300.

 

Методичні вказівки та рекомендації

1.       Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Методичні поради для виконання практичної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» студентами ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» за темою: Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці. Умань, 2014. 17 с.

2.   Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Техноекологія» студентами заочної форми навчання із напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр». Умань, 2016. 24 с.  

3.     Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Техноекологія» студентами заочної форми навчання із напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ОКР «Бакалавр». Умань, 2016. 28 с.

4.      Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни «Техноекологія» студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ОКР «Бакалавр». Умань, 2016. 48 с.

5.     Трус О. М., Березовський А. П., Прокопенко Е. В. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Інженерна екологія» студентами денної форми навчання з напряму підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва ОКР «Бакалавр». Умань, 2016. 54 с. 

6.   Березовський А. П., Прокопенко Е. В., Трус О. М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 58 с.    

Останні новини

Всі новини