+38 (04744) 3-87-81
Меню

Прокопенко Едуард Васильович

Прокопенко Едуард Васильович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-44-69
Email: piop@udau.edu.ua

 

Прізвище, ім'я по батькові НПП

Прокопенко Едуард Васильович

Посада

Доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

Освіта

Уманський державний аграрний університет

Спеціальність «Агрономія», кваліфікація магістр з агрономії,

диплом ЕР №25447872 від 17 червня 2004 року.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК №057076 від 10 лютого 2010 р.

Спеціальність 06.01.04 - агрохімія

Аспірантура:

2004-2007 рр., Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

Вчене звання

Доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

Атестат 12ДЦ № 043870 від 29 вересня 2015 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/ 000068-18, 05–16.02.18 р.)

Нагороди, звання

 -

 -

Стаж роботи

Загальний - 21 роки

 

Науково-педагогічний - 11 років

Дисципліни, що викладає

Безпека життєдіяльності: основи охорони праці

Охорона праці в галузі

Компютерне проектування

Безпека життєдіяльності (208 Агроінженерія)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (073 Менеджмент: ЗЕД)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (073 Менеджмент: Логістика)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (073 Менеджмент: МО)

Охорона праці та безпека життєдіяльності (073 Менеджмент)

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія

Самоаналіз