+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Види і результати професійної активності

Березовського Андрія Павловича

 

 №

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Березовський Андрій Павлович

1

Poltoretskyi S., Karpenko V., Mostoviak I., Berezovskyi A. Comprehensive assessmemnt  of productivity interrelations and indicators of quality of millet seeds. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol.15 (3&4), July-October 2017. Agriculture, 68-72. (Scopus)

2

1. Березовський А.П., Прокопенко Е.В.,Трус О.М. Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області. Зб. наук. пр. Уманського НУС. Умань, 2015. Вип. 87. Ч.-1. С. 73-79.

2. Березовський А.П., Білоножко В.Я. Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного.  Зб. наук. пр. Уманського НУС.  Київ: Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч.-1. С. 221-228.

3. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. №. 1 (24). С. 241–249.

3

1. Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки :монографія  / В.Я. Білоножко, С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька, А.П. Березовський / Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010.-332с.

2. Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки :монографія  / В.Я. Білоножко, С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька, А.П. Березовський / Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010.-332с.

3. Агробіологічні та екологічні основи насіннєзнавства проса. Частина 1. Добір попередників і оптимізація системи удобрення : монографія / С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський ; за ред. С.П. Полторецького. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.-256 с.

4. Агробіологічні та екологічні основи насіннєзнавства проса. Частина 2 . Оптимізація параметрів сівби та умов збору врожаю: монографія / С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський ; за ред. С.П. Полторецького. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.-224 с.

5. Аграрна економіка : навч. посібник. / В.Я. Білоножко, І.І. Мостов’як, В.П. Карпенко, А.П. Березовський; за ред. В.Я. Білоножка.- Умань: Видавець « Сочінський М.М.»,2016.-418с.

6. Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина 1.Гречка : монографія [Текст] / С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, А.В.Рарок, Р.Ю.Гаврилянчик, Н.М.Полторецька, А.О.Яценко, А.П.Березовський, М.І.Блащук; за ред. С.П.Полторецького, В.Я.Білоножка.- Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.-176 с.

7. Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина 2.Сорго і сориз : монографія [Текст] / С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, А.В.Рарок, Р.Ю.Гаврилянчик, Н.М.Полторецька, А.О.Яценко, А.П.Березовський, М.І.Блащук; за ред. С.П.Полторецького, В.Я.Білоножка.- Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.-158 с.

10

Завідувач кафедри

12

1. Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №103801 (Україна) Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням особливостей збору врожаю в умовах правобережного лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П. Березовський / (Україна) № u 2015 07503 Опуб. 25.12.2015, Бюл.№24.

2. Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №103802 (Україна) Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням способу сівби і норми висіву в умовах правобережного лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька,А.П.Березовський/ (Україна) № u 2015 07504 Опуб. 25.12.2015, Бюл.№24.

3. Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №103808 (Україна) Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням попередника та особливостей мінерального живлення в умовах правобережного лісостепу України. / С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, Н.М.Полторецька, А.П. Березовський / (Україна) № u 2015 07517 Опуб. 25.12.2015, Бюл.№24.

4. Полторецький С. П., Білоножко В. Я., Полторецька Н. М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №107612 (Україна) Спосіб вирощування зерна гречки  з урахуванням строку і способу сівби в умовах правобережного лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський/ (Україна) № u 2016 00586 Опуб. 10.06.2016, Бюл.№11.

5. Полторецький С. П., Білоножко В .Я., Полторецька Н .М., Березовський А.П. Патент на корисну модель №108322 (Україна) Спосіб вирощування зерна гречки  з урахуванням умов мінерального живленняв в правобережному лісостепу України./ С.П. Полторецький, В.Я. Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський / (Україна) № u 2016 00604 Опуб . 11.07.2016, Бюл.№13.

6. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 117863 Україна МПК (2017.01) А01С 1/00, А01D 91/04 (2006.01).Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням попередника та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 10.07.2017,Бюл.№13.-6с.: іл.     

7. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 117864 Україна МПК (2017.01) А01С 1/00, А01D 91/04 (2006.01).Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням фону  мінерального живлення та особливостей збору врожаю в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 10.07.2017,Бюл.№13.-4с.                                                                                       

8. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 117865 Україна МПК (2017.01) А01С 1/00, А01С 3/00,С05D 1/00, С05С 11/00 .Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням фону живлення та строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 10.07.2017,Бюл.№13.-5с.: іл.

9. Полторецький С.П., Білоножко В.Я., Полторецька Н.М., Березовський А.П. Пат. 118141 Україна МПК (2017.01) А01D 1/00, С05D 1/00 С05С 11/00.Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням способу сівби та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України / С.П.Полторецький , В.Я.Білоножко, Н.М. Полторецька, А.П.Березовський; заявл. 03.02.2017; опубл. 25.07.2017,Бюл.№14.-5с.: іл.      

10.Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Пиркало В.В, Воробйова Н.В. Патент на корисну модель  №135748 (Україна) Спосіб визначення  вмісту рухомих сполук лантату, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою./ Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Пиркало В.В, Воробйова Н.В. / (Україна) № u 2019 01784 Опуб. 10.07.2019,  Бюл. № 14.

11.Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М. Патент на корисну модель  №135964 (Україна) Спосіб визначення  вмісту рухомих сполук танталу, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою./ Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л. Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М / (Україна) № u 2019 01785 Опуб. 25.07.2019,  Бюл. № 14.    

12.Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М. Патент на корисну модель  №135965 (Україна) Спосіб визначення  вмісту рухомих сполук ніобію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою./ Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Березовський А.П., Сухомуд О.Г., Очеретенко Л.Ю., Давискиба В.В., Адаменко Д.М / (Україна) № u 2019 01788 Опуб. 25.07.2019,  Бюл. № 14.  

13

1.          Методичні вказівки для вивчення теоретичного матеріалу і завдання для виконання контрольних робіт студентами заочного навчання з дисципліни «Основи охорони праці» / А. П. Березовський, Е. В. Прокопенко, О. М. Трус. – Умань, 2019. – 60 с.

2.       Березовський  А.П., Прокопенко Е.В., Трус О.М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр».  – Умань: Уманський НУС, 2020. – 58 с.

3.        Березовський  А.П., Прокопенко Е.В., Трус О.М. Методичні вказівки для виконання практичного заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності (модуль Охорона праці)» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Вивчення порядку розслідування та ведення обліку професійних захворювань і аварій на виробництві» студентами денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр».  – Умань: Уманський НУС, 2020. – 51 с.

 

Останні новини

Всі новини