+38 (04744) 3-87-81
Меню

Березовський Андрій Павлович

Березовський Андрій Павлович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744) 3-44-69
Email: piop@udau.edu.ua

 

Прізвище, ім'я по батькові НПП

Березовський Андрій Павлович

Посада

Завідувач кафедри прикладної інженерії та охорони праці

Освіта

Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького

Спеціальність «Агрономія», кваліфікація вчений агроном,

диплом КА № 001855 від 20 січня 1995 року

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 010274 від 11 квітня 2001 р.

Спеціальність 06.01.09 – рослинництво

Аспірантура:

1997–1999 рр., Уманська сільськогосподарська академія

Тема дисертаційного дослідження

Обґрунтування заходів поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння гречки в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України

Вчене звання

Доцент кафедри тракторів, автомобілів та ремонту машин (курс охорони праці)

Атестат 12ДЦ № 029033 від 29 вересня 2011 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/ 000067-18, 16.02.18 р.

Нагороди, звання

Подяка Міністерства освіти та науки України, 2019

Стаж роботи

Загальний – 29 роки

Науково-педагогічний – 22 років

Дисципліни, що викладає

«Безпека життєдіяльності: модуль Охорона праці», «Охорона праці за спеціальністю (201 Агрономія)»«Охорона праці за спеціальністю (202 Захист і карантин рослин)»,  «Теорія механізмів і машин»

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія