+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 19 січня 2021

Самоаналіз

Аналіз наукової та професійної активності

Журило С.В. 

викладача кафедри прикладної інженерії та охорони праці за 2015-2020 р.р.


п/п

Показник

Фактичні дані

1

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

1. Fedorov V. Study of blurring and hysteresis of phase transformations of milk fat by transit calorimetry method /   O. Kepko, V. Kepko, O. Trus, S. Zurilo // U.T. Press Publishing House - Carpathian journal of food science and technology. – 2020. – Vol. 12, № 2. – Р. 105-118. (Scopus).

2

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

2. Moskalyuk O., Chernyushok O., Fedorov V., Kepko O., Zhurilo S. Investigation of thermal and technological characteristics of new meat pastes production [Article] // Technology audit and production reserves.: PE "Technological Center", 2018. – 3(44): Vol. 6. – pp. 36-41.

13

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій.

1. Журило С.В. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів  спеціальності 208 Агроінженерія. - Умань: УНУС, 2016. – 36с.                                              2. Журило С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія механізмів і машин» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2016. – 50с.

3. Журило С.В. Механіка матеріалів і конструкцій. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 208 Агроінженерія. – Умань: УНУС, 2017. – 79с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4. Журило С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  – Умань: УНУС, 2017. – 51с.

5. Журило С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія механізмів і машин» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія (за скороченим терміном навчання), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2018. – 36с.                                                                                                                                                                                                            6. Журило С.В. Методичні вказівки до виконання самостійної робіт з дисципліни "Теорія механізмів і машин» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія (за скороченим терміном навчання), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2018. – 24с.                                                                                                                                                                                                                             7.  Журило С.В. Методичні вказівки до виконання самостійної робіт з дисципліни "Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія (за скороченим терміном навчання), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2018. – 26с.                                                                                                                                                                                                               8. Журило С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретична механіка» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2018. – 48с.

9. Журило С.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Гідравліка» спеціальності 208 Агроінженерія, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2019. – 14с.

10. Журило С.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Гідравліка» спеціальності 208 Агроінженерія, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2019. – 30с.

11. Журило С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 208 Агроінженерія, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Умань: УНУС, 2020. – 50с.

14.

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією;

робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни Теорія механізмів і машин.

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни Теоретична механіка.

3. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри прикладної інформатики та охорони праці.

 

15.

наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1 Журило С.В., Невзоров А.В. Визначення раціональних значень періодичності проведення технічного обслуговування сільськогосподарської техніки з урахуванням часового резервування / А.В. Невзоров, С.В. Журило // ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Крамаровські читання», 17-18 лютого 2016 р.

2. Журило С.В., Головкіна Л.І., Мамелюк Н.С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні/ ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (17 листопада 2016 року)// Умань: - Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 234-235

3. Головкіна Л.І., Мамелюк Н.С., Журило С.В. Аналіз ефективності методів попереднього охолодження плодів та овочів/ ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (17 листопада 2016 року)// Умань: - Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 157-158

4. Мамелюк Н.С., Головкіна Л.І., Журило С.В. Рекуперація теплової енергії в харчових технологіях/ ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (17 листопада 2016 року)// Умань: - Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 170-171

5. Журило С.В., Головкіна Л.І. Застосування інформаційних технологій на заняттях з теорії механізмів і машин/ Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дудки, (10-11 травня 2017 р.)//Умань: ВПЦ «Візаві». -2017. – С. 210-211

6. Журило С.В Вплив деяких факторів на ефективність інтенсифікації виробництва продукції садівництва/ Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дудки, (10-11 травня 2017 р.)//Умань: ВПЦ «Візаві». -2017. – С. 208-209

7. Журило С.В. Напрямки забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки //Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», 21 листопада – Умань, 2019, С. 255-257.

 

Останні новини

Всі новини