+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 07 листопада 2016

Перелік друкованих праць

1. Жаворонкова Г.В., Журило С.В. Планування польових робіт з використанням персональних комп’ютерів Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії "Сучасні проблеми рослинництва і кормовиробництва (частина 2) УСГА. – Умань. – 1998

2. Жаворонкова Г.В., Журило С.В., Кундеревич В.Н. Економічна ефективність методології розробки інформаційної системи. Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки, випуск 2 – Одеса, ОДСІ, 1999 р

3. Журило С.В., Кундеревич В.Н. Стан галузі садівництва у Черкаській області та шляхи підвищення її ефективності Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. ДАУ.- Умань, 2002р

4. Журило С.В. Організація виробництва продукції садівництва та підвищення її ефективності //Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Харьків, 2003р

5. Журило С.В., Кундеревич В.Н. Організаційно-економічні умови функціонування садівницьких підприємств у Черкаській області //Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету, ДАУ, 2005р., Вип.59

6. Музиченко А.С., Невзоров А.В., Журило С.В., Рибак О.Д. Побудова короткострокового прогнозу розвитку агропромислового виробництва (АПВ) з використанням методики Бокса-Дженкінса (УДАУ Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол: П. Г. Головчук А.Ф. (відп. Ред.) Та ін. – Умань, 2009. – Вип. 71, частина 2. – 640 с.).

7. Журило С. В.«Методи прискорення обробки великих баз даних із застосуванням багатопроцесорних модулів»: Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції, «Військова освіта і наука –сьогодення та майбутнє», Київ, 2-4травня 2010р

8. Журило С.В. Способи захисту інформації у бездротових мережах // Матеріали ІІІ науково-технічної конференції 20-24 червня 2011 року «Безпека інформаційних технологій». – Київ, 2011. – Ч1. – С. 120-121.

9. Журило С.В. Ринок інформації та інформаційні технології // Збірник матеріалів ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції 3 грудня 2010 року «Інформаційні технології та компютерні системи на шляху до інформаційного суспільства». – Умань, 2010. – Том 1. – С. 17-21.

10. Журило С.В. Хмарні обчислення – зручно, доступно, просто // Збірник матеріалів ІV Міжвузівської науково-практичної конференції 3 грудня 2010 року «Інформаційні технології та комп’ютерні системи на шляху до інформаційного суспільства». – Умань, 2011. – Том 1. – С. 17-21.

11. Журило С.В. Цифрові системи керування технологічними процесами // Збірник матеріалів V Міжвузівської науково-практичної конференції 30 листопада 2012 року «Інформаційні технології та комп’ютерні системи на шляху до інформаційного суспільства». – Умань, 2012. – Том 1. – С. 89-91.

12. Журило С.В., Невзоров А.В. Шляхи рішення проблем технічного сервісу та систем ТО і Р в АПК/ ІІ міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (26-27 травня 2016 року)

Останні новини

Всі новини