+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 28 лютого 2023

Sources of atmospheric pollution. Consequences of pollution

Знання методів контролю якості довкілля та забезпечення екологічності технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції особливо важливі в роботі сучасного спеціаліста агропромислового комплексу.

У продовження цієї тематики, 23 лютого 2023 року на кафедрі прикладної інженерії та охорони праці було проведено лекційне заняття англійською мовою з навчальної дисципліни «Інженерна екологія» на тему «Sources of atmospheric pollution. Consequences of pollution», яку підготував доцент кафедри Олександр Трус. Слухачами лекції були здобувачі третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія.

 

Під час проведення лекційного заняття було розглянуто загальні уявлення про атмосферу Землі, обговорено питання про джерела та наслідки забруднення атмосфери. Ознайомлено студентів із нормативними показниками якості повітря, правильності розрахунку гранично допустимого викиду забруднюючих речовин у повітря, а також нормування розмірів санітарно-захисної зони промислових підприємств.