+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Охорона праці в галузі

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Прокопенко Е.В.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати проблеми наукового, технічного та педагогічного характеру у сфері харчової промисловості та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог.

Цілі курсу (програмні компетентності):

- здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін - фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;

- здатність використовувати знання із загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;

Програмні результати навчання:

-  Вміти аналізувати діяльність закладів харчової промисловості, підвищувати ефективність їхнього функціонування шляхом застосування інноваційних підходів в організації їхньої діяльності, наукового обґрунтування вибору технологічного устаткування, джерел енергозабезпечення, сировинної бази тощо.

Короткий зміст курсу:

Правові та організаційні питання охорони праці в галузі. Права і обов’язки з охорони праці керівника підприємства, головних спеціалістів. Вимоги безпеки при проведенні технологічних процесів. Моделювання виробничих небезпек. Атестація паспортизація умов праці. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

Останні новини

Всі новини