+38 (04744) 3-87-81
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Компьютерне проектування садово-паркових обєктів

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

Інженерно-технологічний факультет

 

Викладач: к.с.-г.н., доцент Прокопенко Е.В.

 

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності в садово-парковому господарстві в сучасних економічних умовах та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеного зовнішнього середовища з урахуванням зональних умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         здатність до проектування інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства та девастованих земель;

-         здатність організовувати та реалізовувати заходи і роботи з благоустрою, озеленення та утримання територій садово-паркових об’єктів;

-         здатність здійснювати планувальну організацію відкритих просторів, проектування об'єктів садово-паркового господарства, розробляти проекти відновлення об'єктів культурної спадщини;

-         здатність до розроблення методичних і нормативних документів для проектування, будівництва та утримання об'єктів садово-паркового господарства;

-         готовність до проектування технологічних процесів робіт по інженерній підготовці територій, будівництва та утримання об’єктів озеленення та ландшафтної архітектури, формування стійкого і безпечного середовища проживання людини;

-         здатність проводити технічні розрахунки за проектами, техніко-економічне обґрунтування ефективності проектованих заходів, прогнозування наслідків, знаходження компромісних рішень в плануванні і реалізації проектів; готовність до розробки технічної документації, пропозицій і заходів реалізації розроблених проектів на об’єкти садово-паркового господарств, ландшафтної архітектури з використанням інформаційних технологій.

 

Програмні результати навчання:

-  Використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців із геодезії та землеустрою.

-  Уміти інтерпретувати результати наукових досліджень у сфері ландшафтного дизайну і на основі їх виконувати власні наукові розробки.

Короткий зміст курсу:

Витоки ландшафтного дизайну. Стилі парко будування. Формування ландшафтних об'єктів у регулярному стилі. Формування ландшафтних об'єктів у пейзажному стилі. Методи зображення ландшафтних об'єктів. Генеральний план. Дендрологічний план. Розбивочне креслення. Боскет. Партер. Оптимізація проекту.

Останні новини

Всі новини